Sự kiện công ty

KHÔNG GIAN HỘI HỌP CHỈN CHU

Không Gian Hội Họp Chỉn Chu Cho Khách Hàng Doanh NghiệpVị trí “vàng” giữa khu trung tâm kinh tế – tài chính của thành phố; không...

KHÔNG GIAN WORKSHOP

Không Gian Workshop Độc Đáo Mang Tính Ứng Dụng CaoNằm tại trung tâm Quận 1, các sảnh hội nghị của The Myst Dong Khoi Hotel...